"Partner voor geborgde verandering" 

Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!
Naam:
E-mail:
Tel.nr.
Verstuur 

   

KLANT AAN HET WOORD: VAN GEMEENTESECRETARIS TOT DIRECTOR R&D

Agile Transformatie Mijnbelastingdienst.nl

Bij de start stonden we voor de uitdaging om een volgende stap te zetten in de reeds ingezette weg van het Agile werken. De verschillende projecten werkten voor een deel agile en vaak nog niet over de gehele keten (meerdere organisatieonderdelen). 

In het afgelopen jaar is met de hulp van Sabina het agile werken op een hoger plan gebracht en het Safe model succesvol geïmplementeerd. Met de implementatie van het SAFe model streven we naar continue verbetering en alignement van het voortbrengingsproces. 

Er is veel ervaring opgedaan in het werken volgens SAFe en hebben we nu een Agile Release Train van 10 scrum teams goed op de rails staan. Belangrijkste winstpunten zijn: voorspelbaarheid van de planning, grote betrokkenheid van de medewerkers, vermindering van overhead zowel in mensen als onnodig werk, snellere time to market en sterkere focus op waarde voor de business. 

De bijdrage van een ervaren coach als Sabina was cruciaal, niet alleen wat betreft kennis maar met name ook door haar manier van opereren. Verschillende cruciale rollen zijn op een "hoger plan" gebracht en de samenwerking tussen deze rollen in een releasetrain is neergezet. Ze heeft het management en medewerkers in de releasetrain meegenomen en zelf laten nadenken over het invullen van het Safe framework. Ze deelt graag kennis en heeft een interne agile coach onder haar hoede genomen. door deze manier van werken is de SAFe werkwijze geborgd voor de toekomst.

De werkwijze van Sabina is direct en resultaat gericht. Niet lang blijven hangen in theoretische discussie maar doen ervaren en bijsturen (agile). Ze weet op alle niveaus in de organisatie mensen enthousiast te krijgen en in beweging te krijgen. Daarbij werden wij als verantwoordelijk managers continu uitgedaagd om scherp te blijven op de manier waarop wij onze rol invulden. Haar bijdrage is wat ons betreft een zeer belangrijke succesfactor geweest. Ze voelt zich niet geremd voor enige hiërarchie en gaat voor datgene waar ze voor is ingehuurd. 

Ze is een zeer ervaren coach en een prettige persoonlijkheid, een aanbeveling waardig. Leadership onderdeel Belastingdienst

Financiële Rapportages agile in een gemeente?

In het jaarrekeningtraject 2012 voor de gemeente Haarlem heb ik Sabina leren kennen als zeer betrokken bij het te behalen resultaat. Om beweging in samenwerking te krijgen is het jaarrekening traject scrummend georganiseerd, met als noviteit de scrum of scrums. Eindverantwoordelijke budgethouders die 2 * per week staand om tafel resultaten opleveren en knelpunten neerleggen. Een intensief traject van ondersteunen en confronteren. De trek, duw en innovatieve kracht van Sabina hebben beslissend bijgedragen aan het blijvende resultaat voor de gemeente Haarlem, met een bredere uitstraling naar nieuwe vormen van samenwerking. Martin Jonker - Concern Controller Gemeente Haarlem

Increased Time to Market Healthcare Multinational?

"Sabina is a gifted Agile coach. Because she has many years experience as both a manager and a trainer, she knows the roads of the business landscape to ensure success in implementing change management. She brings character, is always encouraging and radiates a positive and accommodating attitude. Her diligent personality makes you feel confident, even on those moments people push back against the acceptance of change. She is the best Agile coach I have ever had in my organization and I have had over a dozen. If you want to improve your Agile process quickly, hire Sabina."  Jeroen Verbeek - Director R&D Philips Healthcare Informatics

Sabina begeleidde in mijn gemeente concerncontrol, financiën en het CIO-office bij het toepassen van de agile scrum methode met indrukwekkend resultaat. Sabina leidde bovendien een aantal scrum masters op en de teams scrummen nog steeds met veel plezier. Rotterdam is de eerste gemeente die deze innovatieve methode duurzaam heeft ingebed in haar coporate bedrijfsvoering. Dit mede dankzij Sabina. Voor iedereen die een verandering wil veroorzaken zoals we die binnen Rotterdam nastreven raad ik aan om met Sabina samen te werken: vertrouwen, straight, resultaat, respect, fun en niet geheel alledaags. Sabina heb ik ervaren als partner voor een geborgde veranderingPhilippe Raets - Gemeente Secretaris Gemeente Rotterdam

"Sabina really helped us in our Agile transformation as a temporary but large scale program for developing mission critical software. As a mixed team, composed of lots of different suppliers and customers, we wanted and needed to implement scrum in our collaborative way of work and thinking. Sabina has been very succesful with this by training our teams and key players in particulair. Her "direct approach with a smile" was effective with both our enthoustiastic and more critical team members. All in all we wouldn't be where we are now - delivering working software every two weeks - without Sabina." Robert de Bruin - Programma Manager Spoorweb

"I was introduced to Sabina through one of her colleagues. We came to talk about Agile ans Scrum in particular. Sabina made clear to me what the added value of Scrum would be, but she did more than just selling the idea.
In a next meeting discussed how a small organization with a multitude and large diversity of activities at hand could use Scrum. On one hand to gain focus on the work to be done including the priority setting of the work, and on the other hand - by using the priority setting - to make explicitly visible which activities were out of reach in the current setup of the organization.
Next step in our working together we prepared the story to my higher management on the added value of Scrum for managing the business requirements. Rather than focusing on fixed products at fixes deadlines, create more flexibility to adjust the contents of a next product release to the actual requirements and actual priorities.
With the help of Sabina the introduction of Scrum in my organization was made possible. She introduced us to other Philips projects to learn how they made the transition from more traditional development projects to Scrum.
In all of the above, Sabina's drive was her strong belief in Scrum more than her own business goals which made it great fun and all the more valuable!" Jan-Willem Wolters Product& Development Manager Philips Healthcare