Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!
Naam:
E-mail:
Tel.nr.
Verstuur 

   

      
donderdag 24 september 2015 10:54:11
This article is pinned(Total number of times this article has been viewed. 702 Views) View Article To See Ratings 0 Votes (Score: 0)
Complexe Product Ontwikkeling: PRINCE2 en SCRUM

Klanten vragen vaak of PRINCE2 en SCRUM met elkaar samen gaan? Waarin verschillen beide raamwerken van elkaar en komen ze met elkaar overeen? Hoe kijken beide aan tegen het managen en het management van complexe productontwikkeling in een weinig voorspelbare omgeving?

PRINCE2: 7 waarden, 7 thema's en 7 processen (bron: wikipedia).

PRINCE staat voor Projects in Controlled Environments. In deze titel besloten is de aanname dat projecten in controlled environments plaatsvinden. Wat betekent controlled dan? De 7 principes waaraan een "echt" PRINCE2 project moet voldoen zijn:

▪   Voortdurende businessrechtvaardiging
▪   Leren van ervaringen
▪   Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
▪   Managen per fase
▪   Manage bij exception
▪   Product gericht
▪   Aanpassen aan de projectomgeving

Een project kent binnen PRINCE 7 fases en de projectmanager dient continu oog te hebben voor 7 thema's, waaronder documentatie van het project, PID en rapportages. PRINCE2 gaat uit van een start-stop-start principe, kent een projectmanager die tussen teams en klanten en stuurgroep in staat en die fasen managet en beheerst. Binnen Scrum is er juist sprake van een continue flow van waardecreatie.


SCRUM: 5 waarden, 3 rollen, 5 events en 3 artefacten (bron: scrum.org)

De 5 SCRUM waarden zijn

▪   Commitment
▪   Courage
▪   Focus
▪   Openness
▪   Respect

SCRUM gaat over zelfsturende teams die empirisme gebruiken om waarde te creëren. Transparantie, Inspectie en adoptie zijn nodig om planning en oplevering steeds te toetsen aan de realiteit. SCRUM is bij uitstek geschikt in complexe productontwikkelomgevingen. We gaan ervan uit dat niets voorspelbaar is en dat de klantvraag dus kan wijzigen. En doordat de klant en het team nauw samenwerken gedurende een sprint van zeg 2 weken, wordt continue het plan van het team gemonitord, de uitkomsten met de klant getoetst en elke sprint geleerd. SCRUM kent 3 rollen: die van product owner (bepaalt prioriteit en het WAT), de scrum master (helpt organisaties zoveel mogelijk waarde uit scrum te halen) en het development team. De 5 events zijn  planningsessie, dagelijkse scrummeeting voor voortgang, opleveren en retrospective. 

PRINCE2 en SCRUM: vergelijkende opmerkingen

De naam Projecten in Controlled Environments geeft al aan dat dat een uitgangspunt is dat haaks staat op de uitgangspunten van SCRUM. Controle van de projectomgeving, voorspellen en vastleggen van de uitkomst vooraf met een projectdocument waarvan de fases door een projectmanager worden gemanaged. Dat zijn practices die we niet bij SCRUM terug vinden.

De feedbackloops zijn bij PRINCE 2 langer, vooral voor het leren van de teams. Er wordt geleerd van andere projecten en waarschijnlijk ook wel in en door teams. Maar PRINCE2 biedt geen kader voor het leren binnen een korte feedbackloop, zowel van de klant en gebruikers als van het door het team gevolgde proces.

Transparantie, inspectie en adaptie is iets wat binnen PRINCE2 door de projectmanager wordt geinitieerd en ook deels uitgevoerd. Binnen SCRUM wordt dat door het team zelf gedaan en is zwaar verankerd in het hele raamwerk. Deze 3 uitgangspunten vergen moed, openheid omdat je dan ook wilt laten zien dat er gefaald wordt, zonder af te rekenen.

Prioriteiten en businessvalue: een belangrijk verschil tussen beide aanpakken is dat de projectleider binnen PRINCE2 samen werkt met stuurgroep en klanten om de scope vast te leggen en te managen binnen een fase. Binnen SCRUM is de product eigenaar zelf diegene die dat werk doet en het team managet zelf de voortgang, brengt ook voortgang naar de organisatie.

Veranderen in scope, tijd, geld en kwaliteit: Voor zowel PRINCE 2 als SCRUM staan kwaliteit voorop. Binnen PRINCE2 is de scope per fase gedefinieerd. Binnen SCRUM bepaalt de product eigenaar iedere sprint weer wat dan belangrijk is.

Plangedreven (waterfall)of waardegedreven: uit de 7 fases van PRINCE 2 wordt niet duidelijk of er al dan niet expliciet waterval wordt gewerkt. Slechts de Closing Phase duidt op een watervalachtige benadering. Binnen SCRUM is iedere oplevering "done" ofwel in principe releasebaar en klaar voor feedback van de klant.

Empirisme of voorspellen: PRINCE2 gaat uit meer uit van plangedreven projectwerken dan van empirisch: In plannen worden requirements vastgelegd en die worden gemanaged door de projectmanager. Alleen bij nood is er sprake van het betrekken van management. De SCRUM methode verwacht daarentegen juist dat het management regelmatig oog heeft voor wat er werkelijk "is"  in plaats van te varen op projectleiders die stoplichtrapportages aanbieden. 

SCRUM en PRINCE2 samen?

Voorstanders van PRINCE 2 vinden zeker van wel, maar dan wel met PRINCE 2 als overkoepelende aanpak met een stuurgroep, een PID en de stages. Ik geloof daar niet in, omdat ik bij mijn opdrachtgevers heb gezien hoe SCRUM binnen waterval niet werkt:

- er blijven vaak waterval milestones bestaan die haaks staan op de tweewekelijkse oplevering van teams;
- je ziet pas heel laat wat risico's zijn, in plaats van na iedere sprint je ervan te vergewissen hoe het er echt voorstaat.
- je houdt "oud" management gedrag in stand: een projectleider die namens een team schattingen doet over haalbaarheid, kwaliteit en voortgang.


Daarom ben ik ook erg benieuwd naar PRINCE2 Agile dat sinds juni in ieder geval in boekvorm op de markt is en hoe PRINCE2 dan agile werkt. Read More

First Prev Page: 1 of 1 Next Last